top of page

Derbyn
Tedi a Cadi yn y Byd Bach

Mae’r storïau a’r darluniadau bywiog wedi cael eu hysgrifennu yn arbennig ar gyfer y dosbarthiadau Meithrin a Derbyn. Mae ymarfer canolbwyntio yn ogystal ag ymarfer dwyn i gôf y manylion yn y darluniau yn y Meithrin yn rhagofyniad pwysig ar gyfer canolbwyntio a chofio’r manylion er mwyn ffurfio llythrennau yn gywir pan fydd y plant yn y Dosbarth Derbyn er mwyn dilyniant.

Mae pob llun yn cynnig cymaint o gyfleoedd ar gyfer siarad a gwrando. Gall yr athrawon a’r plant benderfynnu gweithgareddau sy’n deillio o bob llun, ac felly rhoi profiadau gwych i’r plant.

Coeden Aled Resources-Layouts 1-5-Layout 1 2_edited.jpg
bottom of page