top of page

Blwyddyn 2
Coeden Aled

Mae athrawon Blwyddyn 2 angen sicrhau eu bod yn parhau â chynlluniau tymor canolig Blwyddyn 1 nes eu cwblhau, ac yna gweithredu testunau Blwyddyn 2, fel bo’n briodol. Mae canolbwyntio ar strwythur y frawddeg yn parhau ym Mlwyddyn 2, ond wrth gwrs, mae’r brawddegau’n fwy heriol’ gan barhau i ymestyn geirfa’r plant.

Mae’r straeon yn dymhorol, gan gychwyn ym mis Medi hyd at fis Mehefin.

bottom of page