top of page

Blwyddyn 1
Coeden Aled

Mae cymeriadau newydd yn cael eu cyflwyno ym Mlwyddyn 1 i sicrhau cymhelliant a dilyniant.

Mae datblygu pob un o bedair elfen iaith – siarad, gwrando, ysgrifennu a darllen gyda’i gilydd yn hanfodol. Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd dysgu trwy brofiad er mwyn sicrhau dealltwriaeth y plant.

Mae’r pwyslais ar ddysgu gweledol yn parhau. 

Coeden Aled Resources-Layouts 1-5-Layout 1 3_edited.jpg
bottom of page