top of page

Coeden Aled

THT characters (all).png
LLES, CYMHELLIANT A CHYNNYDD
Cyfuno Creadigrwydd 
gyda Sgiliau Sylfaenol

Ffrwyth chwe blynedd o waith ymchwil yn y dosbarth yw’r rhaglen Coeden Aled ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.

 

Mae’r cynllun yn defnyddio egwyddorion y Cwricwlwm Newydd i Gymru. Mae’n cyfnewid dysgu goddefol â dysgu gweithredol gan ddefnyddio darluniadau amrywiol fel man cychwyn i ddysgu trwy brofiad.

 

Mae addysgu achlysurol ac asesu yn rhan annofod o’r cynllun. Mae datblygu sgiliau siarad, gwrando, ysgrifennu a darllen, ynghyd ag arlunio yn cael eu dysgu fel un uned.   

bottom of page