top of page

Blwyddyn 2

06a Research_Welsh_Blw2.png
06b Research_Welsh_Blw2.png

Medi 6ed 

Bachgen yn dangos cymhelliant a dilyniant sylweddol

Ebrill 14eg

Ysgrifennu cerdyn post o'r Eidal

08a Research_Welsh_Blw2.png

Rheolau clir a chywir

Research_Welsh_Blw2__.png

Tachwedd

09a Research_Welsh_Blw2.png

Portread o Branwen gan fachgen galluog

Aled Afal ar Wal Fawr Tsieina

China_Photo.png
China_Text.png

Mae dysgu'r plant i fod yn 'awduron bach' yn cael effaith gadarnhaol
ar eu darllen, ac yn trawsnewid agwedd bechgyn tuag at lythrennedd.

 

Mae gweithredu addysgeg greadigol Coeden Aled yn y dosbarth yn
sicrhau y cydbwysedd hanfodol rhwng sgiliau darllen a darllen am fwynhad.

 

Mae hyfforddiant ar-lein ar gael drwy danysgrifio.     

bottom of page